Produkt byl úspěšně přidán! Zobrazit košík.

Všeobecní zmluvní podmínky

PŘIJETÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Tyto Podmínky používání představují právně závaznou dohodu mezi vámi, ať už jednáte vlastním jménem nebo jménem jiného subjektu ("vy"), a společností ("IMPEX WEB s.r.o.", "my", "nás" nebo "naše"), která upravuje váš přístup k webovým stránkám mypodseurope.com a k jakýmkoli dalším mediálním formám, mediálním kanálům, mobilním webovým stránkám nebo mobilním aplikacím, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo na ně navazují (souhrnně "stránky"), a jejich používání. Naše sídlo se nachází na adrese Hlavná 22., 943 01 Štúrovo, Slovakia a jsme registrováni pod číslem DPH SK2121730083. Přístupem na stránky potvrzujete, že jste si přečetli všechny tyto podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO STRÁNKY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

KDYŽ NESOUHLASÍTE SE VŠEMI UŽIVATELSKÝMI PODMÍNKAMI TAK JE VÁM UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZAKÁZÁNO A JSTE POVINNÍ STRÁNKY IHNED OPUSTIT.

Kromě toho časem zveřejníme dodatečné podmínky a dokumenty s apelací, které se na webové stránce začlení do současných uživatelských podmínek. Vyhrazujeme si právo na to doplnit nebo změnit z času na čas současné uživatelské podmínky. O změnách vás informujeme s obnovením datumu “poslední změny “ v uživatelských podmínkách. Když po takových změnách nebo změně data doplnění i nadále užíváte webovou stránku, tak to během tak, že jste přijali změněné uživatelské podmínky a změněné uživatelské podmínky jsou pro vás pochopitelné. Vy berete na vědomí s souhlasíte s tím, že informace na webové stránce neslouží pro propagaci nebo používání pro fyzické nebo právnické osoby nebo společnostem v jurisdikci nebo v státech, kde taková propagace nebo užívání je protizákonné, nebo ruší právní předpisy, nebo když to v jurisdikci nebo státech zapříčiní povinnost registrace. Pro takové osoby, které dosáhnou webstránku z jiných měst je povinnost užívat pravidla podle předpisů danými jejich krajinou.

Webovou stránku můžou užívat výlučně osoby starší 18 let ( kteří dovršili 18 let ). Proto pro osoby s méně než 18 let je přísně zakázán přístup k webovým stránkám a registrace na webové stránce.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICKÝ PRÁVA  

Bez odlišného nařízení je webová stránka v našem vlastnictví a všechny zdrojové kódy, databáze, funkce, software, dizajn webové stránky, zvuky, videa, text, fotografie a grafiky, také zahrnuté ochranné značky a loga jsou v našem vlastnictví nebo pod naši kontrolou, nebo s našim dovolením. Obsah a značky, autorské práva nebo vlastnické práva také jiné duševné vlastnické práva, zákony nekalé soutěže Evropské unie jsou chráněny mezinárodními zákony autorských práv a mezinárodními smlouvami. Obsah i značky výlučně pro vaše užití,informaci a osobné použití jsou dostupné na webové stránce v části “ ihned “. Kopírování, reprodukce, agregace, uveřejnění znova, nahrávání, uveřejňování, veřejné uvádění, kódování, překlad, odesíláni, propagace, předávání, povolení, nebo jiný způsob zužitkování zadní části webových stránek, obsahu nebo značek na komerční cíle je zakázáno bez našeho předešlého písemného povolení. Na základě vašeho oprávněni na používání webových stránek je vám udělena omezená licence na přístup a používání webové stránky a na stahování nebo tlač jakékoliv části obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup jen pro vaše osobní nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechny práva, které vám nejsou vysloveně udeleny na stránce, obsahu a značkách.  

 

UŽIVATELSKÉ VYHLÁŠENÍ

Přístupem s použitím webové stránky hlásíte a potvrzujete, že máte alespoň osmnáct (18) let a máte právní schopnost na uzavření tohoto dohodnutí.  Dále hlásíte a ručíte za to, že webovou stránku užíváte v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pak hlásíte a ručíte za to, že všechny informace a materiály, které dáváte IMPEX WEB s.r.o. přes webovou stránku jsou pravdivé, přesné a úplné, a že tyhle informace aktualizujte podle potřeby na zachování jejich přesnosti.

 

UŽIVATELSKÁ REGISTRACE

Aby jste mohli přistupovat k určitým funkcím webové stránky, může se od vás vyžadovat vytvoření účtu a poskytnutí určitých informací o sobě. Souhlasíte s tím, že poskytnete přesné, aktuální a úplné informace požadované v registračním formuláři, a že budete své informace udržovat a aktualizovat aby byly přesné, aktuální a úplné. Berete na vědomí, že když vaše registrační údaje jsou falešné, nepřesné, nejsou aktuální nebo jsou nedostatečné, (xy firma ) si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoliv současné nebo budoucí používání stránky.

 

VÝROBKY

Vynakládáme maximální úsilí, aby jsme produkty dostupné na webové stránce prezentovali co nejpřesněji, dokud jde o barvy, vlastnosti, specifikace a podrobnosti. Nemůžeme však zaručit, že tyhle informace jsou bezchybné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez jakýchkoliv jiných nesrovnalostí, přičemž elektronicky display nemusí odrážet skutečné barvy a detaily produktů. Upozorňujeme, že veškeré produkty podléhají dostupnosti a nezaručujeme, že produkty zůstanou na skladě navždy. Kromě toho si vynahrazujeme právo přerušit prodej jakéhokoliv produktu kdykoliv bez předchozího upozornění. Ceny všech produktů se můžou změnit.

 

NÁKUP A PLACENÍ/PLATBA

Nákupem produktů na webové stránce jste povinní udat pro nás přesně, celkové a aktuální  účetní a a nákupní údaje. K nákupním cenám závisle od příslušných předpisů můžeme přidávat daň z obratů. Vyhrazujeme si právo, že ceny můžeme kdykoliv změnit. Ceny jsou uváděny v eurech, zaplatit je potřebné v měně objednávajícího státu. Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny náklady na nákupy za aktuální ceny, včetně všech poplatků za dopravu, a opravňujete nás účtovat tyhle náklady vybranému poskytovateli plateb při zadávání objednávky. Vyhrazujeme si právo opravit jakéhokoliv chyby nebo nepřesnosti v cenách a to i v případě, že platba už byla vyžádána nebo přijata. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby: platba na dobírku při převzetí tovaru.

V případě platby na dobírku si můžeme účtovat dodatečný příplatek, který se může lišit v závislosti od krajiny dodání. Prosíme kontroluje ceny při objednávání. 

Kreditní karty mastercard, VISA, maestro, Applepay, Googlepay, unionpay a JCB jsou také akceptovány. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku zadanou prostřednictvím webové stránky. Můžeme též omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku podle vlastního uvážení. Takové omezení se můžou vztahovat na objednávky zadané prostřednictvím stejného zákaznického účtu, způsobu platby, fakturační nebo dodací adresy.

 

DODACÍ A GARANČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY VRÁCENÍ

DODÁNÍ

Prosím přesvědčte se o tom, že udaná adresa dodávky, telefonní číslo, emailová adresa jsou přesné a správné. Nebereme odpovědnost za neúspěšné dodání nebo ztrátu balíku kvůli chybné dodací adrese. Když balík nelze doručit a přijde zpět kvůli chybné dodací adrese cenu zboží uhradíme zákazníkovi kromě ceny dodání. Když zákazník znovu podá objednávku na jinou adresu, musí opět zaplatit cenu za dopravu.

Pokud požádáte doručovatele, aby nechali balík u dveří nebo na jakémkoli nebezpečném místě, nemůžeme nést odpovědnost za ztracené nebo nedoručené balíky. Prosíme zkuste organizovat osobní doručení nebo žádejte aby kurýr nechal balík v nedalekém DEPO nebo v obchodě. Pokud vám přijde balík poškozený, odmítněte jej převzít a požádejte kurýra o reklamaci. To nám umožní abychom mohli požadovat od kurýrní firmy protihodnotu výrobku a tak i Vy refundaci.

ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ VĚKU PRO DODÁVKU PRODUKTŮ

Doručovatelská společnost si může v průběhu doručování vyžádat doklady, aby se ujistila, že jste plnoletí a oprávnění k nákupu našich produktů. Jedná se o nezbytný postup, jehož cílem je ověřit, zda je naše zboží prodáváno odpovědně a v souladu se zákony o omezení věku.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VRÁCENÍ TOVARU / REKLAMACE

Prosíme kontrolujte všechny jednorázové produkty při převzetí balíku z hlediska fungování.

Existují jisté výrobky (například Elf Bar elektronické cigarety a HQD), které nepatří do dlouhotrvajícího spotřebního zboží a jako takové mají omezenou životnost. Žádosti o uplatnění záruky je třeba podávat e-mailem. Oznámení chyb výrobků je možné do 48 hodin od jeho doručení. Jednorázové výrobky se slouží na jedno použití, nelze je opravit a není možné zkoumání jejich funkčnost. Proto na takové výrobky garanci funkčnosti lze přijmout pouze do 48 hodin od doručení. V případě záruční reklamace mají zákazníci možnost zaslat video zobrazující závadu produktu a v případě potvrzení závady obdrží voucher ve stejné hodnotě jako produkt, který lze použít při budoucích objednávkách.

Řešení sporů

Subjektem mimosoudního řízení pro případy sporů nebo subjektem pro přijímání stížností spotřebitelů je Slovenská obchodní inspekce (SOI), https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor lze řešit online. Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánem dozoru nad činností naší společnosti.

 

POBOČKA/ŘÍZENÍ

Vyhrazujeme si právo ale nejsme povinni: (1) pozorovat Stránku kvůli porušení současných Uživatelských Podmínek; (2) podniknout vhodné právní kroky proti kterémukoli zákazníkovi, kdo podle našeho názoru poruší zákon nebo současné Uživatelské Podmínky včetně oznámení takových zákazníků orgánům činných v trestním řízení; (3) podle svého názoru bez omezení odepřít nebo omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v míře technologických možností) kterékoli Schválení nebo jeho kterékoli částky; (4) podle svého názoru bez oznámení bez nesení odpovědnosti můžeme odstranit všechny soubory a obsah, které mají příliš velkou míru nebo jiným způsobem zatěžují naše systémy; a (5) nad web-stránkou můžeme disponovat tak, aby to sloužilo na ochranu našich práv a vlastnictví a aby podporovalo vhodnou funkčnost Webové stránky a Tržních nabídek.

 

VYHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Ochrana a důvěrnost vašich údajů jsou pro nás prioritou. Prosíme vás, abyste si prostudovali naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které je dostupné na tomto odkazu: https://mypodseurope.com/en/privacy-policies/. Používáním stránek nebo nabídek tržiště souhlasíte s tím, že se budete řídit naším Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je nedílnou součástí těchto Podmínek používání. Je důležité si uvědomit, že Stránky a Nabídky na tržišti jsou hostovány v Slovensko. V případě, že na Stránky nebo Nabídky Marketplace přistupujete z jiného regionu, jehož zákony nebo požadavky týkající se shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů se liší od platných zákonů v Slovensko, svým dalším používáním Stránek povolujete přenos svých údajů do Slovensko a vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vaše údaje byly přeneseny a zpracovány v Slovensko.

 

UPLYNUTÍ A VÝPOVĚĎ

Současné uživatelské podmínky zůstanou v celém rozsahu v platnosti pokud používáte Webstránku. Bez omezení jakýchkoli jiných ustanovení současných uživatelských podmínek

vyhrazujeme si právo, aby jsme podle svého názoru bez oznámení a bez nesení odpovědnosti omezili přístup k Webstránce a Tržním nabídkám a jejich použití (včetně blokování jistých IP-adres) pro jakoukoli osobu z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu, včetně ale nikoli výhradně za porušení jakéhokoli prohlášení, garance nebo povinnosti zahrnutých do současných uživatelských podmínek pak za porušení platných zákonů nebo předpisů. Podle svého názoru kdykoli bez upozornění můžeme zrušit používání webstranky  a Tržních nabídek nebo součást na Webové stránce nebo můžeme zrušit Váš účet a Vaše publikované obsahy a informace.

Když z jakéhokoli důvodu odstraníme nebo zrušíme Váš účet je Vám zakázán vytvořit nový účet s půjčovaným nebo falešným jménem nebo použitím jména kterékoli třetí osoby iv tom případě když jednáte jménem třetí osoby. Při odstranění nebo zrušení Vašeho účtu vyhrazujeme si právo na podniknutí právních kroků včetně ale ne výhradně využívat možnosti občanského práva, trestního práva a zakázajících soudních příkazů.

 

ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo aby podle svého názoru bez předchozího oznámení z jakéhokoli důvodu mohli přetvořit, změnit nebo odstranit jakýkoli obsah Strany. Avšak nejsme povinní obnovit informace na Webstránku. Kromě toho vyhrazujeme si právo, abychom mohli kdykoliv bez předchozího oznámení změnit nebo zrušit celou Tržní nabídku nebo její část. Nebereme zodpovědnost za jakoukoli změnu Webstránky a Tržních nabídek, za cenné změny, za zrušení a odstranění. Neumíme garantovat, že Webstránka a Tržní nabídky budou nepřetržitě dosažitelné.

Může se stát, že se naskytnou hardwarové, softwarové nebo jiné technické problémy nebo musíme provést údržby týkající se Webstránky,což může zapříčinit zrušení, zpoždění nebo chyb. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění az jakéhokoli důvodu změnit, kontrolovat, obnovit, zrušit, odstranit nebo jiným způsobem změnit Webstránku a Tržní nabídky. Souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, škody nebo nepříjemnosti, která se vyplývá z toho, že neumíte dosáhnout nebo používat Webstránku a Tržní nabídky z jakéhokoli zastavení nebo pozastavení Webstránky a Tržních nabídek.

Žádná nařízení současných Uživatelských podmínek nás nezavazuji na to, abychom udrželi a podporovali Webstránku a Tržní nabídky nebo v souvislosti s nimi poskytli jakoukoli opravu, aktualizaci nebo vydání.

 

PLATNÉ POUŽITELNÉ PRÁVO

Tyto podmínky podléhají Slovenské zákonům a jsou vykládány v souladu s nimi a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud jste spotřebitelem EU a vaše obvyklé bydliště se nachází v zemi, která poskytuje povinnou ochranu podle vnitrostátních právních předpisů, platí tato ochrana navíc k těmto podmínkám. Společnost IMPEX WEB s.r.o. a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýlučné soudní pravomoci Slovenské soudů, což znamená, že můžete zahájit řízení na ochranu svých práv na ochranu spotřebitele podle těchto podmínek v Slovensko nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

OPRAVY Na Stránkách se mohou vyskytovat materiály obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí týkající se Nabídek na trhu, včetně popisů, cen, dostupnosti a dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli upravit nebo aktualizovat informace na Stránkách bez předchozího upozornění.

 

ZÁRUKA

Webstránku poskytujeme na základě „jak to je” a „jak je k dispozici”. Vy schválíte, že služby Webových stránek používáte na svou zodpovědnost. V maximální míře povolené zákonem vyloučíme každou výslovnou nebo implicitní záruku související s Webovou stránkou nebo jeho použitím, včetně ale ne výlučně na tiché záruky na prodejnost, vhodnost na určité cíle a na imunitu vůči porušování právních předpisů. Nebereme žádnou garanci ani jistotu na přesnost a úplnost Webové stránky nebo na obsah Webových stránek související s Webstránkou a neneseme žádnou odpovědnost (1) za chyby, omyly nebo nepřesnost obsahu a materiálů, (2) za jakékoli zranění osob nebo za materiální škody vyplývající z dostupnosti a používání Webových stránek, (3) za neoprávněný přístup k našim zabezpečeným serverům nebo na nich uložené osobní nebo finančním informacím nebo za jejich používání, (4) za jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na Webové stránce nebo z Webstránky, (5) za postoupené chyby, viry a podobné na Webstránce nebo přes Webových stránek třetí osobou, a/nebo (6) za chybu a nedokonalost v kterémkoli obsahu nebo materiálu nebo za jakoukoli ztrátu nebo škody které vyplývají z použití obsahu publikovaného, ​​postupného nebo jiným způsobem dostižitelného přes Webstránku. Neručíme, nepodporujeme, negarantujeme a neneseme žádnou zodpovědnost za žádné produkty a služby které inzeruje nebo nabízí třetí osoba na Webových stránkách, nebo na kterékoli webstránce s hyperlinkou nebo na webstránce nebo mobilní aplikaci nalezené v jakémkoli banneru nebo jiné reklamě, neúčastníme se a nijak nejsme zodpovědní za kontrolu transakcí produktů a služeb mezi Vámi a kteroukoli třetí osobou jako poskytovatelem. Jako při nákupu jakýchkoli výrobků a služeb na jakémkoli médiu nebo v prostředí, postupujte podle svého nejlepšího dohledu a v případě potřeby buďte opatrní.

 

OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Za žádných okolností ani my, ani naše ředitelé, zaměstnanci nebo agenti nemohou být zodpovědní za nárok proti třetí osobě za žádnou přímou, nepřímou, následkovou, ukázkovou, speciální nebo trestnou škodu včetně ale ne výhradně ušlý výdělek, výpadek zisku, ztrátu dat nebo jiné škody vyplývající z používání Webové stránky, ani v případě, že jsme byli upozorněni na možnost těchto škod.

 

UŽIVATELSKÉ DATA

Uchováváme určité údaje, které přenášíte na webovou stránku pro účely řízení výkonnosti webové stránky, jakož i údaje související s vaším používáním webové stránky. Přestože děláme běžně pravidelné zálohy dat, Vy sám jste zodpovědný za údaje které předáte nebo které souvisejí s vaší činností přes webové stránky. Tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající ze ztráty nebo poškození takových údajů.

 

OSTATNÍ

Současné Uživatelské podmínky a směrnice nebo provozní pravidla uveřejněná na Webstránce nebo vztahující se na Webstránku tvoří úplnou dohodu a souhlas mezi Vámi a námi. Zanedbání užívání nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení současných Uživatelských podmínek neznamená odstoupení od takových práv nebo ustanovení. Současné Uživatelské podmínky jsou dle dovolení zákona co nejúplněji platné. Vyhrazujeme si právo abychom mohli svá práva a povinnosti nebo jejich celek kdykoli převést na jiné osoby. Neneseme žádnou zodpovědnost a nejsme zodpovědní za žádné ztráty, škody, zpoždění nebo zanedbání, které zapříčinila kterákoli příčina mimo naši kontrolu. V takovém případě, že by některá ustanovení nebo nějaká část ustanovení byla nezákonná, neplatná nebo nevykonatelná, taková ustanovení nebo část ustanovení je třeba považovat za odstranitelnou ze současných Uživatelských podmínek a to netýká platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Současné Uživatelské podmínky nevytvoří společnou firmu, partnerství, pracovní vztah nebo agentský vztah mezi Vámi a námi. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání nelze vykládat proti nám, protože jsme je navrhli. Tímto se vzdáváte jakékoli obhajoby založené na elektronické podobě těchto Podmínek používání a neúspěchu stran podepsat tyto Podmínky používání.

 

KONTAKT

Když máte jakoukoli stížnost související s Webstránkou, nebo byste chtěli obdržet další informace s použitím Webových stránek prosíme Vás abyste nás kontaktovali na následující emailové adrese: contact@mypodseurope.com

Logo

Vítejte v Mypods Europe!

Pro zobrazení této stránky musíte být plnoletí.

Ne